Einde programmering WORM

Joost Bult @ 17:09u op 06-09-2012

Het verdelingsvoorstel van het college van Burgemeester en wethouders van Rotterdam voor het cultuurplan 2013-2016 heeft fatale gevolgen voor de eigen programmering van WORM. Die verdwijnt namelijk volledig. De programmering die gepland staat voor de komende paar maanden gaat wel door.

English text below

Het voorgestelde bedrag is lager dan het minimum dat nodig is om risicovolle programmering te realiseren en daarmee verdwijnt ook onze toegevoegde waarde voor de stad. WORM rest niets anders dan een verhuurschuur te worden; de openbare werkplaatsen voor film, muziek en media moeten grotendeels worden ontmanteld, het laatste filmhuis in het centrum zal ophouden en de vooruitstrevende (pop)muziek verdwijnt volledig.

De verhuizing naar de Witte de Withstraat (minder dan een jaar geleden!) is mede tot stand gekomen dankzij de gemeente, met daarbij het vooruitzicht dat de extra huisvestingskosten in het nieuwe cultuurplan zouden worden gedekt. Dit voorstel van het college betekent dat de gemeente - net als de RRKC - geen rekening houdt met de nieuwe situatie. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van de nieuwe WORM wordt niet gecontinueerd en daarmee vervalt de basis om WORM in zijn huidige vorm door te zetten.

Bovenop de reeds ingezette reorganisatie betekent dit dat 16 van de 19 medewerkers sowieso hun baan verliezen en dat er alleen nog incidentele (externe) programmering overblijft.

We hebben geprobeerd de gemeente aan de hand van cijfers en prognoses te overtuigen van de desastreuze gevolgen voor de programmering, maar tot dusverre wil de gemeente de consequenties van haar keuze niet beseffen. Meer dan 53% teruggang blijft helaas niet zonder consequenties. Onze hoop is nu gevestigd op de gemeenteraad om dit aanstaande verlies te voorkomen.

De reeds geprogrammeerde events zullen wel gewoon doorgang vinden.

English version: The End of Programming at WORM

The Mayor and Aldermen of Rotterdam’s proposed funding allocations in the 2013-2016 culture plan will have fatal consequences for WORM’s program. Though the programming planned for the next couple of months will continue, it is impossible to implement any plans for the New Year.

Our value for the city of Rotterdam will disappear, as the amount proposed is lower than the minimum required for risky, adventurous programming of the type WORM is renowned for. The only option remaining is to become a verhuurschuur – a rental shed. WORM’s public workspaces for film, music and media will mostly have to be dismantled, the last ‘filmhouse’ in Rotterdam’s city centre will cease operations and the provision of challenging (pop) music will disappear completely.

WORM’s move (less than a year ago) to a new building on Rotterdam’sWitte de Withstraat was achieved thanks to the support of the city council, with the provision that the additional costs implied in the move, would be covered by the new culture plan. The current funding proposal from the municipality means that neither the city council nor it’s art’s council (the RRKC) will take this new situation into account. The promised increase of the city’s contribution to operations in the new WORM will not be sustained, removing the possibility for WORM to continue in its current form.

A consequence of this will be that 16 of WORM's 19 employees will lose their jobs and that only occasional (external) programming will remain. We’ve tried to convince the council’s advisory board with numbers and prognosis, but the decision that they have taken today will have disastrous implications for our programming, and so far, the council refuses to realize the consequences of their choice. A cut to funding that exceeds 53%, does not unfortunately come without consequences. Our hopes are now pinned on city council action to prevent this massive loss.

Share

Deel dit event met uw uitgebreide vrindenkring:


Translate